บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต "Chutima class room"

รายวิชาที่เปิดสอนและผลงาน

สวัสดีค่ะ .. 

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ 

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ

หรือพูดคุยกับครูเหมี่ยว ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูเหมี่ยว

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"  

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

ครูผู้สอน

นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช 

(ครูเหมี่ยว)

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

อำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา การงานอาชีพ 5 การงานอาชีพ 6 ,บัญชีการซื้อขายสินค้า,เครื่องใช้สำนักงาน 

จำนวนผู้เยี่ยมชม