บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา การงานอาชีพ 6 ::  รหัสวิชา ง23102

เรื่อง การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprises)

ทำความเข้าใจธุรกิจ SME ก่อนลงมือทำ.......

         ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่สนใจทำธุรกิจส่วนตัว โดยธุรกิจที่ได้รับความนิยมลงทุน ก็คือ  "ธุรกิจ SME" ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดกลางตามกำลังของผู้ประกอบการ ทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีเจ้าของกิจการเป็นผู้คอยดูแล ไม่แปลกที่คนยุคใหม่นิยมทำธุรกิจ SME เพราะให้ความสบายใจและไม่ต้องแบกรับความกดดันของคนหลายคน

          นอกจากนี้ เจ้าของกิจการยังสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองทั้งหมด นี่คือจุดสำคัญที่นักการตลาดและนักธุรกิจทั้งหลายนึกถึงเสมอ นั่นคือ “การรับความเสี่ยงในการลงทุน” แต่ก่อนลงทุนในธุรกิจ SME ลองไปดูกันว่า ธุรกิจ SME คืออะไร ? มีกี่ประเภท และควรเตรียมพร้อมเรื่องใดบ้าง ก่อนลงมือทำธุรกิจเอสเอ็มอี

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา การงานอาชีพ 6 ::  รหัสวิชา ง23102

หน่วยที่ 1

หลักการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยที่ 2

ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยที่ 3

การเป็นผู้ประกอบการ

หน่วยที่ 4

การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม

หน่วยที่ 5

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

หน่วยที่ 6

 ทำเลที่ตั้ง

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่ห้อง Line openchatของตนเอง

Line ชั้นเรียน ​: 3/1

Line ชั้นเรียน ​: 3/2

Line ชั้นเรียน ​: 3/3

Line ชั้นเรียน ​: 3/4

Line ชั้นเรียน ​: 3/5

Line ชั้นเรียน ​: 3/6

Line ชั้นเรียน ​: 3/7

Line ชั้นเรียน ​: 3/8

Line ชั้นเรียน ​: 3/9

Line ชั้นเรียน ​: 6/1

Line ชั้นเรียน ​: 6/2

Line ชั้นเรียน ​: 6/3

Line ชั้นเรียน ​: 6/4

Line ชั้นเรียน ​: 6/5

Line ชั้นเรียน ​: 6/6

ครูผู้สอน

นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช (ครูเหมี่ยว)

ตำแหน่ง ครู 

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

อำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพพ

สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชา การงานอาชีพ 6 ,บัญชีการซื้อขายสินค้า,เครื่องใช้สำนักงาน